LED灯片

17项目

每个页面
 1. 五合一LED灯片- RGBTW - 12 × 6 LED
  五合一LED灯片- RGBTW - 12 × 6 LED
  产品编号
  rgbtw - 5050 ls - 12 - x6
  92.98美元
  现在有货
  查看详细信息
 2. 五合一LED灯片- RGBAW - 12 × 6 LED
  五合一LED灯片- RGBAW - 12 × 6 LED
  产品编号
  rgbaw - 5050 ls - 12 - x6
  92.98美元
  现在有货
  查看详细信息
 3. LumenMax可调白色LED灯片- 18 x 9段
  LumenMax可调白色LED灯片- 18 x 9段
  产品编号
  tw - 2835 lm - ls - 18 - x9
  115.82美元
  现在有货
  查看详细信息
 4. 性能160度模块化LED灯片- 3000k - 6 × 3 LED
  性能160度模块化LED灯片- 3000k - 6 × 3 LED
  产品编号
  3000 k - 2835 ls160 - 6 - x3
  52.47美元
  现在有货
  查看详细信息
 5. 性能160度模块化LED灯片- 3000k - 8 x 4 LED
  性能160度模块化LED灯片- 3000k - 8 x 4 LED
  产品编号
  3000 k - 2835 ls160 - 8 x4
  63.23美元
  现在有货
  查看详细信息
 6. 性能160度模块化LED灯片- 4000k - 6 × 3 LED
  性能160度模块化LED灯片- 4000k - 6 × 3 LED
  产品编号
  4000 k - 2835 ls160 - 6 - x3
  52.47美元
  现在有货
  查看详细信息
 7. 性能160度模块化LED灯片- 4000 k - 8 x 4 LED
  性能160度模块化LED灯片- 4000 k - 8 x 4 LED
  产品编号
  4000 k - 2835 ls160 - 8 x4
  63.23美元
  现在有货
  查看详细信息
 8. 性能160度模块化LED灯片- 5000 k - 6 × 3 LED
  性能160度模块化LED灯片- 5000 k - 6 × 3 LED
  产品编号
  5000 k - 2835 ls160 - 6 - x3
  52.47美元
  现在有货
  查看详细信息
 9. 性能160度模块化LED灯片- 5000 k - 8 x 4 LED
  性能160度模块化LED灯片- 5000 k - 8 x 4 LED
  产品编号
  5000 k - 2835 ls160 - 8 x4
  63.23美元
  现在有货
  查看详细信息
 10. 性能160度模块化LED灯片- 6,000K - 6 × 3 LED
  性能160度模块化LED灯片- 6,000K - 6 × 3 LED
  产品编号
  6000 k - 2835 ls160 - 6 - x3
  52.47美元
  现在有货
  查看详细信息
 11. 性能160度模块化LED灯片- 6,000K - 8 x 4 LED
  性能160度模块化LED灯片- 6,000K - 8 x 4 LED
  产品编号
  6000 k - 2835 ls160 - 8 x4
  63.23美元
  现在有货
  查看详细信息
 12. LumenMax 160度LED灯片- 2,700K - 14 x 7 LED
  LumenMax 160度LED灯片- 2,700K - 14 x 7 LED
  产品编号
  2700 k - 2835 ls160 - 14 - x7
  137.41美元
  现在有货
  查看详细信息
 13. LumenMax 160度LED灯片- 4000 k - 14 x 7 LED
  LumenMax 160度LED灯片- 4000 k - 14 x 7 LED
  产品编号
  4000 k - 2835 ls160 - 14 - x7
  137.41美元
  现在有货
  查看详细信息
 14. LumenMax 160度LED灯片- 6,500K - 14 x 7 LED
  LumenMax 160度LED灯片- 6,500K - 14 x 7 LED
  产品编号
  6500 k - 2835 ls160 - 14 - x7
  137.41美元
  现在有货
  查看详细信息
 15. LumenMax LED灯片- 2,700K - 14 x 7 LED
  LumenMax LED灯片- 2,700K - 14 x 7 LED
  产品编号
  2700 k - 2835 ls - 14 - x7
  117.42美元
  现在有货
  查看详细信息
 16. LumenMax LED灯片- 4000k - 14 x 7 LED
  LumenMax LED灯片- 4000k - 14 x 7 LED
  产品编号
  4000 k - 2835 ls - 14 - x7
  117.42美元
  现在有货
  查看详细信息
 17. LumenMax LED灯片- 6,500K - 14 x 7 LED
  LumenMax LED灯片- 6,500K - 14 x 7 LED
  产品编号
  6500 k - 2835 ls - 14 - x7
  117.42美元
  现在有货
  查看详细信息

17项目

每个页面

LED灯片

LED灯板是薄而灵活的LED板,可灵活控制灯箱和其他应用中的背光的大小和位置。每个灯片都有一个粘合剂的背衬,方便安装。它们也可以是螺丝安装的,也可以连接在一起用于更大的应用。它们是灯箱和背光图形中均匀照明的理想解决方案。