RGB和多色LED条形灯

项目1-24One hundred.

页面
 • 页面以前的
 • 您目前正在阅读页面1
 • 页面/
 • 页面5
每个页面
 1. 六合一ColorPlus 5050 LED条形灯- RGB +琥珀色+可调白色- 60/米- 5m卷
  六合一ColorPlus 5050 LED条形灯- RGB +琥珀色+可调白色- 60/米- 5m卷
  产品编号
  rgbatw - 5050 - 60 - 15 - 5米
  324.60美元
  现在有货
  查看详细信息
 2. 五合一5050 LED条形灯,RGB +可调白色- 60/m - 5m卷
  五合一5050 LED条形灯,RGB +可调白色- 60/m - 5m卷
  产品编号
  rgbtw - 5 - in - 5050 - 60 -卷
  252.39美元
  现在有货
  查看详细信息
 3. 五合一5050 LED条形灯,RGB + 6,500K +琥珀色- 60/m - 5m卷
  五合一5050 LED条形灯,RGB + 6,500K +琥珀色- 60/m - 5m卷
  产品编号
  rgbaw - 5 - in - 5050 - 60 -卷
  252.39美元
  现在有货
  查看详细信息
 4. MaxRun RGB + 3,000K 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/m - 10m卷
  MaxRun RGB + 3,000K 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/m - 10m卷
  产品编号
  RGB3000K-4in1-CC5050-60-12-10m
  504.77美元
  现在有货
  查看详细信息
 5. MaxRun RGB + 6,500K 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/m - 10m卷
  MaxRun RGB + 6,500K 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/m - 10m卷
  产品编号
  RGB6500K-4in1-CC5050-60-12-10m
  504.77美元
  现在有货
  查看详细信息
 6. MaxRun RGBA 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/米- 10m卷
  MaxRun RGBA 4-in-1 5050 LED条形灯- 60/米- 10m卷
  产品编号
  RGBA-4in1-CC5050-60-12-10m
  504.77美元
  现在有货
  查看详细信息
 7. RGBWW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  RGBWW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  产品编号
  RGBWW-4in1-CC5050-60-reel
  252.39美元
  现在有货
  查看详细信息
 8. RGBDW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  RGBDW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  产品编号
  RGBDW-4in1-CC5050-60-reel
  252.39美元
  现在有货
  查看详细信息
 9. RGBA 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  RGBA 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m Reel
  产品编号
  RGBA-4in1-CC5050-60-reel
  252.39美元
  现在有货
  查看详细信息
 10. RGBWW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m卷
  RGBWW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m卷
  产品编号
  rgbww - 4 - in - cc5050 - 72卷
  201.95美元
  现在有货
  查看详细信息
 11. RGBDW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m卷
  RGBDW 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m卷
  产品编号
  rgbdw - 4 - in - cc5050 - 72卷
  201.95美元
  现在有货
  查看详细信息
 12. RGBA 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m Reel
  RGBA 4-in-1 5050 CurrentControl LED条形灯,72/m, 12mm宽,2.5m Reel
  产品编号
  rgba - 4 - in - cc5050 - 72卷
  201.95美元
  现在有货
  查看详细信息
 13. RGBWW 5050 ColorPlus LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m卷
  RGBWW 5050 ColorPlus LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m卷
  产品编号
  RGBWW-reel-12
  183.33美元
  现在有货
  查看详细信息
 14. RGBDW 5050 ColorPlus LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m卷
  RGBDW 5050 ColorPlus LED条形灯,60/m, 12mm宽,5m卷
  产品编号
  RGBDW-reel-12
  183.33美元
  现在有货
  查看详细信息
 15. RGBA 5050 ColorPlus LED带灯,60/米,12mm宽,5米卷轴
  RGBA 5050 ColorPlus LED带灯,60/米,12mm宽,5米卷轴
  产品编号
  RGBA-reel-12
  183.33美元
  现在有货
  查看详细信息
 16. MaxRun RGB 4040 LED条形灯- 84/m - 10m卷
  MaxRun RGB 4040 LED条形灯- 84/m - 10m卷
  产品编号
  rgb - cc4040mr - 84 - 10 - 10 m
  431.09美元
  现在有货
  查看详细信息
 17. RGB 5050 LED条形灯- 96/m - 5m Reel
  RGB 5050 LED条形灯- 96/m - 5m Reel
  产品编号
  rgb - 5050 - 96 - 12 - 5米
  209.44美元
  现在有货
  查看详细信息
 18. RGB 5050 LED条形灯,60/m, 10mm宽,5m卷
  RGB 5050 LED条形灯,60/m, 10mm宽,5m卷
  产品编号
  RGBDDrf-reel-10
  132.83美元
  现在有货
  查看详细信息
 19. RGB 5050 LED条形灯,30/m, 10mm宽,5m卷
  RGB 5050 LED条形灯,30/m, 10mm宽,5m卷
  产品编号
  RGBrf-reel
  90.78美元
  现在有货
  查看详细信息
 20. LumenMax RGB 3535 LED条形灯- 240/米- 3m Reel
  LumenMax RGB 3535 LED条形灯- 240/米- 3m Reel
  产品编号
  rgb - 3535 lm - 240 - 12 - 3 - m
  175.18美元
  现在有货
  查看详细信息
 21. UltraSlim RGB 2835 LED条形灯- 84/m - 5m Reel
  UltraSlim RGB 2835 LED条形灯- 84/m - 5m Reel
  产品编号
  rgb - 2835 - 84 - 6 - 5米
  245.55美元
  现在有货
  查看详细信息
 22. HyperFlex 5050 LED条形灯- RGB - 60/m - CurrentControl - 5m Reel
  HyperFlex 5050 LED条形灯- RGB - 60/m - CurrentControl - 5m Reel
  产品编号
  RGB-CC5050HF-60-12-5m
  250.10美元
  现在有货
  查看详细信息
 23. RGB 5050单排CurrentControl LED带灯,60/m, 12mm宽,6m卷
  RGB 5050单排CurrentControl LED带灯,60/m, 12mm宽,6m卷
  产品编号
  RGB-CC5050-60-reel
  174.23美元
  现在有货
  查看详细信息
 24. RGB 5050双排CurrentControl LED带灯,120/m, 20mm宽,5m卷
  RGB 5050双排CurrentControl LED带灯,120/m, 20mm宽,5m卷
  产品编号
  RGB-CC5050-60x2-reel
  306.40美元
  现在有货
  查看详细信息

项目1-24One hundred.

页面
 • 页面以前的
 • 您目前正在阅读页面1
 • 页面/
 • 页面5
每个页面

RGB和多色LED条形灯

我们的RGB和多色LED条形灯允许客户完全控制他们的照明的颜色。每个节点上有三个或更多的led,用户可以无缝地混合颜色,以实现完美的色调。变色LED照明有能力完全把一个死气沉沉的房间变成一个鼓舞人心的宣言。发挥你的想象力,选择你想要的颜色来营造气氛。

RGB之外

将RGB与添加的第4、5或6种颜色混合,创建更大胆和更有活力的颜色。这些无限的颜色选择非常适合风景、舞台和零售环境的创意挑战。

几乎我们所有的条形照明都是UL低压照明类别,所以您可以获得您需要的批准。